หลักสูตร/โปรแกรม

หลักสูตร

Baantonmai Trilingual Kindergarten

โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ จัดหลักสูตรของโรงเรียนขึ้นโดยอิง สาระการเรียนรู้จากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และ Department of Education, Massachusetts, USA

โปรแกรมในการเรียนรู้

หลักสูตร 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน)

  • หลักสูตรของอเมริกา และหลักสูตรก่อนประถมศึกษาภาคภาษาอังกฤษของ กระทรวงศึกษาธิการ
  • คุณครูประจำชั้นคนไทยจบครุศาสตร์บัณฑิต และผ่านการอบรมมอนเตสซอรี่
  • คุณครูประจำชั้นชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา
  • คุณครูสอนภาษาแมนดารินจากประเทศจีนและได้รับความร่ามมือจากรัฐบาล ไทย-จีน