หลักสูตร/โปรแกรม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของบ้านต้นไม้

เด็กในวัย 0 - 6 ขวบ มีความจำเป็นที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา อย่างเต็มที่ ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา

  • กิจกรรมว่ายน้ำ

  • กิจกรรมพลศึกษา

  • กิจกรรมการเรียนรู้การทำอาหาร

  • กิจกรรมวัฒนธรรมไทย

  • กิจกรรมด้านดนตรี

  • กิจกรรมศิลปะ