12Feb/190

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby SUMMER Program 2019 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน

ใบตอบรับกิจกรรมภาคฤดูร้อน2561

20Dec/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

รายชื่อคณะสีม่วง สีแดง สีเหลือง

ตารางการแข่งขันกีฬา (นอกรอบ)

10Nov/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 5 -9 พฤศจิกายน 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

Classes Schedules Toddler_Q3.2018

Classes Schedules Pre .K-Apple_Q3

Classes Schedules Pre .K-Lemon_Q3.2018

Classes Schedules Pre .K-Mango_Q3.2018

Baantonmai Extra Curricular ActivitiesQ3-2018

ใบตอบรับเตรียมอนุบาล_Q3

27Oct/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

ตารางจัดกิจวัตรประจำวัน ระดับชั้นอนุบาล

K.1 Grapes : Classes Schedules K1-Grape

K.1 Watermelon : Classes Schedules K1-Watermelon

K.2 Cherry : Classes Schedules K2-Cherry

K.2 Orange : Classes Schedules K2-Orange

K.3 Banana : Classes Schedules K3-B1
          : Classes Schedules K3-B2

27Oct/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

ตารางเสริมประสบการณ์ (วันเสาร์)

วันเสาร์tutorial class 2018 (2)

ใบตอบรับพิเศษเสาร์K1-K3_Term2

27Oct/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

กิจกรรมหลังเลิกเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2/2561

K1_Term2-2018

K2_Term2-2018

K3_Term2-2018

ใบตอบรับอนุบาล_Term2

27Oct/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

24Oct/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

24Oct/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

9Oct/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 1 – 5 ตุลาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

week1_letter to the parents

2Aug/180

Baan Tonmai October Program ประจำเดือน ตุลาคม 2561

Posted by Baantonmai

Baan Tonmai October Program
ประจำเดือน ตุลาคม 2561

    มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา และ กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพด้านต่างๆ รับรองว่างานนี้ได้ทั้ง ความรู้ และ ความสนุก ไปพร้อมกันตลอดทั้งเดือน ไม่จำกัดสิทธิ์ เด็กข้างนอกก็มาเรียนได้ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องธุรการ โทร 02-2778170 ครับ ส่งใบตอบรับภายในวันที่ 21 กันยายน 2561

October Program20186.jpg

25May/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ 21 – 25 พฤษภาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

บตม002.61 กิจกรรมไหว้ครู ปี 61

บตม002.61 กิจกรรมไหว้ครู ปี 61_Page_1

บตม002.61 กิจกรรมไหว้ครู ปี 61_Page_2

16May/180

ข่าวสารวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

บตม 064.60 จม.แจ้งกิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 2561

บตม 064.60 จม.แจ้งกิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 2561_Page_1

บตม 064.60 จม.แจ้งกิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 2561_Page_2

8Mar/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ 5 – 9 มีนาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

จม.พบพูดคุยกับผู้ปกครอง เทอม2

16.Grape_Page_1

16.watermelon_Page_1

16.Cherry_Page_1

16.Orange_Page_1

16.K3_Page_1

5Feb/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ 29 – 2 กุมภาพันธ์ 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

บตม.046.60 แจ้ง K.3 เข้าค่าย

บตม.047.60 แจ้งหยุดระดับชั้นเด็กเล็ก เด็กเตรียมอนุบาล K1ถึง2 พี่ K.3 เข้าค่าย

บตม. 048.60 แจ้งวันตรุษจีน

บตม.050.60 แจ้งขายบัตรกิจกรรมปิดภาคเรียน ปี 60