21Dec/20Off

ข่าวสารวันที่ 21 ธันวาคม 2563

Posted by Krukong

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

9.บ.ต.ม.020แนวทางป้องกันมาตรการการแพร่ระบาดขอ

15Dec/20Off

ข่าวสารวันที่ 14 ธันวาคม 2563

Posted by Krukong

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

7.บ.ต.ม.017christmas letter 2020

23.1 ส่งของขวัญวันคริสต์มาสที่ธุรการ

19Sep/20Off

ข่าวสารวันที่ 19 กันยายน 2563

Posted by Krukong

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

14.แจ้งกิจกรรมกีฬาสี

ตารางรายชื่อนักกีฬาสี ประจำปี 2563

16Feb/200

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby SUMMER Program 2020 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์

Summer Program2020

ใบตอบรับกิจกรรมเดือนภาคฤดูร้อน_2562

26Oct/190

ข่าวสารประจำสัปดาห์ 21 – 25 ตุลาคม 2562

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

1.back to school

ตารางกิจกรรม Grapes เทอม 2.62

ตารางกิจกรรม watermelon เทอม 2.62

ตารางกิจกรรม cherry เทอม 2.62

ตารางกิจกรรม Orange เทอม 2.62

ตารางกิจกรรม Banana 1 - 2 เทอม 2.62

12Feb/190

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby SUMMER Program 2019 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน

ใบตอบรับกิจกรรมภาคฤดูร้อน2561

20Dec/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

รายชื่อคณะสีม่วง สีแดง สีเหลือง

ตารางการแข่งขันกีฬา (นอกรอบ)

10Nov/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 5 -9 พฤศจิกายน 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

Classes Schedules Toddler_Q3.2018

Classes Schedules Pre .K-Apple_Q3

Classes Schedules Pre .K-Lemon_Q3.2018

Classes Schedules Pre .K-Mango_Q3.2018

Baantonmai Extra Curricular ActivitiesQ3-2018

ใบตอบรับเตรียมอนุบาล_Q3

27Oct/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

ตารางจัดกิจวัตรประจำวัน ระดับชั้นอนุบาล

K.1 Grapes : Classes Schedules K1-Grape

K.1 Watermelon : Classes Schedules K1-Watermelon

K.2 Cherry : Classes Schedules K2-Cherry

K.2 Orange : Classes Schedules K2-Orange

K.3 Banana : Classes Schedules K3-B1
          : Classes Schedules K3-B2

27Oct/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

ตารางเสริมประสบการณ์ (วันเสาร์)

วันเสาร์tutorial class 2018 (2)

ใบตอบรับพิเศษเสาร์K1-K3_Term2

27Oct/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

กิจกรรมหลังเลิกเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2/2561

K1_Term2-2018

K2_Term2-2018

K3_Term2-2018

ใบตอบรับอนุบาล_Term2

27Oct/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

24Oct/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

24Oct/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

9Oct/180

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 1 – 5 ตุลาคม 2561

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

week1_letter to the parents

.