27Oct/23Off

ข่าวสารวันที่ 27 ตุลาคม 2566

Posted by Krukong

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

ปี66_103.Back to School term2 s.y.2566

ปี66_103.บ.ต.ม.068 สาส์นจากผู้อำนวยการ เทอม2 ปี 2566-01

ปี66_103.บ.ต.ม.068 สาส์นจากผู้อำนวยการ เทอม2 ปี 2566-02

2.ปฏิทินการศึกษา ปี 66 ระดับอนุบาล

ปี66_105.Halloween Custume Day

Term2_Kindergarten1 Class 66

Term2_Kindergarten2 Class 66

Term2_Kindergarten3 Class 66

K1_BECA Term2_2023-2024

K2_BECA Term2_2023-2024

K3_BECA Term2_2023-2024

K Term2 ใบตอบรับหลังเลิกเรียน_2023-2024

Term2 พิเศษวันเสาร์_2023-2024-01

Term2 พิเศษวันเสาร์_2023-2024

8Sep/23Off

ข่าวสารวันที่ 8 กันยายน 2566

Posted by Krukong

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม BAANTONMAI OCTOBER PROGRAM 2023 เตรียมพร้อมรับความสนุกช่วงปิดเทอม ลงทะเบียนมาเรียนด้วยกันนะครับ

ปี66_82. Baantonmai October Program2023_0  ปี66_82.ใบตอบรับกิจกรรม Baantonmai October camp2023_0

LINE_ALBUM_October Program Posters_๒๓๐๙๐๘_4  LINE_ALBUM_October Program Posters_๒๓๐๙๐๘_3

LINE_ALBUM_October Program Posters_๒๓๐๙๐๘_2  LINE_ALBUM_October Program Posters_๒๓๐๙๐๘_1

10May/23Off

ข่าวสารวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

Posted by Krukong

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

ปี66_5.ประชาสัมพันธ์เปิดเทอม 1 ปี 66

ปี66_5.ประชาสัมพันธ์แนวทางการเตรียมความต้อน

1.ปฏิทินการศึกษา ปี 66 ระดับเตรียมอนุบาล

2.ปฏิทินการศึกษา ปี 66 ระดับอนุบาล

3.ปฏิทินโครงการเสริมประสบการณ์ ปี 66

Q1.66_Pre.K Bumblebee Class

Term1.66_K1 Class

Term1.66_K2 Class

Term1.66_K3 Class

2Sep/22Off

ข่าวสารวันที่ 2 กันยายน 2565

Posted by Krukong

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

21.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาสี นอกรอบ 65

รายการนักกีฬา Blue Team นอกรอบ วันที่ 6 กันยายน 65

รายการนักกีฬา Pink Team นอกรอบ วันที่ 6 กันยายน 65

รายการนักกีฬา Purple Team นอกรอบ วันที่ 6 กันยายน 65

27Aug/22Off

ข่าวสารวันที่ 26 สิงหาคม 2565

Posted by Krukong

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

21.ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดกีฬาสี 65

รายการและชื่อนักกีฬา วันที่ 6 กันยายน 2565

รายการและชื่อนักกีฬา วันที่ 9 กันยายน 2565

รายการและชื่อนักกีฬา ประเภทว่ายน้ำ

15May/22Off

ข่าวสารวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

Posted by Krukong

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

2.บ.ต.ม.002 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี2565_Page_1

2.บ.ต.ม.002 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี2565_Page_2

2.บ.ต.ม.002 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี2565_Page_3

2.บ.ต.ม.002 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี2565_Page_4

2.บ.ต.ม.002 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี2565_Page_5

4Nov/21Off

ข่าวสารถึงผู้ปกครองระดับชั้นเตรียมอนุบาล

Posted by Krukong

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

แจ้งรายละเอียดในการเปิดควอเตอร์ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษา ปี 2564 ระดับเตรียมอนุบาล

3Nov/21Off

ข่าวสารถึงผู้ปกครองระดับชั้นเตรียมอนุบาล

Posted by Krukong

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

ประกาศเปิดเรียนควอเตอร์ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แผนเผชิญเหตุ โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้

มาตรการป้องกันโรคและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน

3Nov/21Off

ข่าวสารถึงผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล

Posted by Krukong

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

9.บ.ต.ม.008 เรื่อง ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่2

10.บ.ต.ม.010 เรื่อง แจ้งรายละเอียดในการเปิดภาค

แผนเผชิญเหตุ โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้

มาตรการป้องกันโรคและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน

ปฏิทินการศึกษา ปี 2564 ระดับอนุบาล

15Oct/21Off

สาส์นจากผู้อำนวยการโรงเรียน

Posted by Krukong

สาส์นจากผู้อำนวยการโรงเรียน

สาส์นจากผู้อำนวยการโรงเรียน

21Dec/20Off

ข่าวสารวันที่ 21 ธันวาคม 2563

Posted by Krukong

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

9.บ.ต.ม.020แนวทางป้องกันมาตรการการแพร่ระบาดขอ

15Dec/20Off

ข่าวสารวันที่ 14 ธันวาคม 2563

Posted by Krukong

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

7.บ.ต.ม.017christmas letter 2020

23.1 ส่งของขวัญวันคริสต์มาสที่ธุรการ

19Sep/20Off

ข่าวสารวันที่ 19 กันยายน 2563

Posted by Krukong

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

14.แจ้งกิจกรรมกีฬาสี

ตารางรายชื่อนักกีฬาสี ประจำปี 2563

16Feb/200

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby SUMMER Program 2020 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์

Summer Program2020

ใบตอบรับกิจกรรมเดือนภาคฤดูร้อน_2562

26Oct/190

ข่าวสารประจำสัปดาห์ 21 – 25 ตุลาคม 2562

Posted by Baantonmai

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

1.back to school

ตารางกิจกรรม Grapes เทอม 2.62

ตารางกิจกรรม watermelon เทอม 2.62

ตารางกิจกรรม cherry เทอม 2.62

ตารางกิจกรรม Orange เทอม 2.62

ตารางกิจกรรม Banana 1 - 2 เทอม 2.62

.