สำหรับผู้ปกครองบ้านต้นไม้

ประกาศจากโรงเรียนอนุบาล บ้านต้นไม้

2021-11-01
สาส์นจากผู้อำนวยการโรงเรียน
2021-11-01
สาส์นจากผู้อำนวยการโรงเรียน

สาส์นจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้

2021-06-21
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2563
2021-06-21
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2563

การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2563

2021-04-16
ตารางการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาด ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
2021-04-16
ตารางการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาด ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

ตารางการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาด ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

2021-04-16
ตารางการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาด ระดับชั้นอนุบาล
2021-04-16
ตารางการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาด ระดับชั้นอนุบาล

ตารางการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาด ระดับชั้นอนุบาล

2021-04-02
พบผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนอนุบาล ภาคเรียนที่ 2
2021-04-02
พบผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนอนุบาล ภาคเรียนที่ 2

พบผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนอนุบาล ภาคเรียนที่ 2

2021-01-13
แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการเรียน Baantonmai Learning Online เพิ่มเติม
2021-01-13
แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการเรียน Baantonmai Learning Online เพิ่มเติม

แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการเรียน Baantonmai Learning Online เพิ่มเติม

2021-01-04
ขยายเวลาปิดสถานศึกษาชั่วคราว (ฉบับที่2)
2021-01-04
ขยายเวลาปิดสถานศึกษาชั่วคราว (ฉบับที่2)

ขยายเวลาปิดสถานศึกษาชั่วคราว (ฉบับที่2)

2020-12-21
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19