2021-01-13
แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการเรียน Baantonmai Learning Online เพิ่มเติม
2021-01-13
แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการเรียน Baantonmai Learning Online เพิ่มเติม

แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการเรียน Baantonmai Learning Online เพิ่มเติม

2021-01-04
ขยายเวลาปิดสถานศึกษาชั่วคราว (ฉบับที่2)
2021-01-04
ขยายเวลาปิดสถานศึกษาชั่วคราว (ฉบับที่2)

ขยายเวลาปิดสถานศึกษาชั่วคราว (ฉบับที่2)

2020-12-21
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2020-12-18
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
2020-12-18
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

2020-12-01
แจ้งการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นอนุบาล
2020-12-01
แจ้งการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นอนุบาล

แจ้งการเปิเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นอนุบาล

2020-11-30
แจ้งการเปิดเรียน ควอเตอร์ที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล
2020-11-30
แจ้งการเปิดเรียน ควอเตอร์ที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล

แจ้งการเปิดเรียน ควอเตอร์ที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล

2020-11-27
ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ภายในบริเวณโรงเรียน
2020-11-27
ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ภายในบริเวณโรงเรียน

ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ภายในบริเวณโรงเรียน

2020-09-14
แจ้งการเปิด ควอเตอร์ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล
2020-09-14
แจ้งการเปิด ควอเตอร์ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล

แจ้งการเปิด ควอเตอร์ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล

load More