เกี่ยวกับบ้านต้นไม้

บรรยากาศ

เมื่อเด็กๆ ก้าวเข้ามาในโรงเรียน ก็จะพบกับบรรยากาศที่อบอุ่น ร่มรื่น
ด้วยต้นไม้ ดอกไม้ ตามธรรมชาติ อาคารที่ออกแบบให้เป็นบ้านที่สองของเด็กๆ
มีบริเวณกว้างขวาง พอให้เด็กๆ ทุกคนได้วิ่งเล่นอย่างสบายๆ และปลอดภัย