เกี่ยวกับบ้านต้นไม้

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 3 ภาษาบ้านต้นไม้ มีรายนามดังต่อไปนี้

1. ผศ.ดร. ประชุมพร สุวรรณตรา
ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้งโรงเรียน / ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นางชนัตฐา ชินสุภัคกุล
ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการโรงเรียน
3. นางสาวศศิธร แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง ตัวแทนครู
4. นายเมษ สุวรรณตรา
ตำแหน่ง ศิษย์เก่า

คณะครูทีมงานบ้านต้นไม้

ผศ.ดร. ประชุมพร สุวรรตรา

ผศ.ดร. ประชุมพร สุวรรตรา

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย / ปริญญาโท บริหารการศึกษา ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย / ปริญญเอก Illinois State University, United States of America

อาจารย์ ชนัตฐา ชินสุภัคกุล (อ.กุ๊ก)

อาจารย์ ชนัตฐา ชินสุภัคกุล (อ.กุ๊ก)

ผู้รับใบอนุญาต
Master of Early Childhood Education and Creative Learning, Lesley University, Massachusetts, United States of America
Bachelor of Nursing Science , Assumption University
Diploma: Infant, Toddler and Twos Montessori Teacher Training

ผศ.ศรีสุดา ไกรวพันธ์ุ (อ.ศรีสุดา)

ผศ.ศรีสุดา ไกรวพันธ์ุ (อ.ศรีสุดา)

ผู้อำนวยการ

นางสาวศศิธร แซ่ลิ่ม (คุณครูส้ม)

นางสาวศศิธร แซ่ลิ่ม (คุณครูส้ม)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวศิรดา บุญประการ (ใหม่)

นางสาวศิรดา บุญประการ (ใหม่)

เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน

นางสาวธนิดา ไชยเนตร (วุ้น)

นางสาวธนิดา ไชยเนตร (วุ้น)

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ทะเบียน

นางสาวสุพิชฌาย์ ประพฤติกิจ (ใบหม่อน)

นางสาวสุพิชฌาย์ ประพฤติกิจ (ใบหม่อน)

ครูสอนมอนเตสซอรี่ระดับอนุบาล/ธุรการ

นายธนัยนันท์  กาญจนพันธ์ (ครูก้อง)

นายธนัยนันท์ กาญจนพันธ์ (ครูก้อง)

ครูสอนพละ/หัวหน้ากิจการนักเรียน

นายพงษ์พันณ์ จัดเขตกรณ์ (ครูโจ)

นายพงษ์พันณ์ จัดเขตกรณ์ (ครูโจ)

ครูสอนว่ายน้ำ

Mr.Roel Lazada Remonde (Roel)

Mr.Roel Lazada Remonde (Roel)

ครูสอนวิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

Miss.Thanwart Phanglib (Lin)

Miss.Thanwart Phanglib (Lin)

เหล่าซือ

นางกัลยา ภูศรี (ครูกัล)

นางกัลยา ภูศรี (ครูกัล)

ครูประจำชั้น Pre-K

นางสาวชัญญานุช เจริญรัมย์ (ครูใหม่)

นางสาวชัญญานุช เจริญรัมย์ (ครูใหม่)

คุณครูคู่ประจำชั้น Pre-K

นางสาวณัฐริกา อินกุณา (ครูณัฐ)

นางสาวณัฐริกา อินกุณา (ครูณัฐ)

ครูประจำชั้น K.1

นางสาววรรณธิดา รัตนเมธีวรกุล (ครูปิ๋ม)

นางสาววรรณธิดา รัตนเมธีวรกุล (ครูปิ๋ม)

ครูประจำชั้น K.1

Miss.Karren Joy Lapasa Mangubat (๋Joy)

Miss.Karren Joy Lapasa Mangubat (๋Joy)

ครูประจำชั้น K1

น.ส.จินทพร  สุภา (ครูมุก)

น.ส.จินทพร สุภา (ครูมุก)

ครูประจำชั้น K.2

นางสาวภัสราภรณ์ ฤาชัยสา (ครูปูนิ่ม)

นางสาวภัสราภรณ์ ฤาชัยสา (ครูปูนิ่ม)

ครูประจำชั้น K.2

Mr.Ruben  Ocasla (Jhay-ar)

Mr.Ruben Ocasla (Jhay-ar)

ครูประจำชั้น K.2

นางสาวสุภารัตน์  เถาทอง (ครูเปิ้ล)

นางสาวสุภารัตน์ เถาทอง (ครูเปิ้ล)

ครูประจำชั้น K.3

นางสาวฌัชฎา  เอี่ยมละออ (ครูแอน)

นางสาวฌัชฎา เอี่ยมละออ (ครูแอน)

ครูประจำชั้น K.3

Miss.Carolyn Worcester (Carolyn)

Miss.Carolyn Worcester (Carolyn)

ครูประจำชั้น K.3

นางสาวจันทรรัตน์  ภัทร์ดำรงค์เดช (ครูอีฟ)

นางสาวจันทรรัตน์ ภัทร์ดำรงค์เดช (ครูอีฟ)

ครูสอนมอนเตสซอรี่ระดับเตรียมอนุบาล,ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติมา ชูแผน (ครูไหม)

นางสาวชุติมา ชูแผน (ครูไหม)

ครูผู้ช่วย

นางสาวเกตน์ชญาน์  สีทา (ครูตุ๊ก)

นางสาวเกตน์ชญาน์ สีทา (ครูตุ๊ก)

ครูผู้ช่วย

นางสาวหทยา  วิจิตรสมบัติ (ครูฝุ่น)

นางสาวหทยา วิจิตรสมบัติ (ครูฝุ่น)

ครูผู้ช่วย

นางจรินทร์ ประดิษฐจา (ป้ารินทร์)

นางจรินทร์ ประดิษฐจา (ป้ารินทร์)

ฝ่ายโภชนาการ

นางสาวเรียม สำเร็จงาน (พี่เรียม)

นางสาวเรียม สำเร็จงาน (พี่เรียม)

ฝ่ายบริการ

นางสาริน เตาะ

นางสาริน เตาะ

ฝ่ายบริการ

นายณัฐพงษสรร เนาวโรจน์ (พี่บัติ)

นายณัฐพงษสรร เนาวโรจน์ (พี่บัติ)

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่/ขับรถ

นายนวด นะ (พี่นวด)

นายนวด นะ (พี่นวด)

ฝ่ายอาคารสถานที่

นางสีนวล เนียนไธสง (พี่สีนวล)

นางสีนวล เนียนไธสง (พี่สีนวล)

ฝ่ายบริการ