เกี่ยวกับบ้านต้นไม้

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 3 ภาษาบ้านต้นไม้ มีรายนามดังต่อไปนี้

1. ผศ.ดร. ประชุมพร สุวรรณตรา
ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้งโรงเรียน / ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นางชนัตฐา ชินสุภัคกุล
ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการโรงเรียน
3. นางสาวศศิธร แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง ตัวแทนครู
4. นายเมษ สุวรรณตรา
ตำแหน่ง ศิษย์เก่า

คณะครูทีมงานบ้านต้นไม้

ผศ.ดร. ประชุมพร สุวรรตรา

ผศ.ดร. ประชุมพร สุวรรตรา

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย / ปริญญาโท บริหารการศึกษา ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย / ปริญญเอก Illinois State University, United States of America

อาจารย์ ชนัตฐา ชินสุภัคกุล (อ.กุ๊ก)

อาจารย์ ชนัตฐา ชินสุภัคกุล (อ.กุ๊ก)

ผู้อำนวยการโรงเรียน
Master of Early Childhood Education and Creative Learning, Lesley University, Massachusetts, United States of America
Bachelor of Nursing Science , Assumption University
Diploma: Infant, Toddler and Twos Montessori Teacher Training

ผศ.ศรีสุดา ไกรวพันธ์ุ (อ.ศรีสุดา)

ผศ.ศรีสุดา ไกรวพันธ์ุ (อ.ศรีสุดา)

รักษาการผู้อำนวยการ

นางสาวศศิธร แซ่ลิ่ม (ส้ม)

นางสาวศศิธร แซ่ลิ่ม (ส้ม)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวศิรดา บุญประการ (ใหม่)

นางสาวศิรดา บุญประการ (ใหม่)

เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน

นางสาวกัลยา ภูศรี (กัล)

นางสาวกัลยา ภูศรี (กัล)

ครูประจำชั้นเด็กเตรียม Apple

นางสาวจันทรรัตน์ ภัทร์ดำรงค์เดช (อีฟ)

นางสาวจันทรรัตน์ ภัทร์ดำรงค์เดช (อีฟ)

ครูผู้ช่วยเด็กเตรียม Apple

นางสาววรรณธิดา  รัตนเมธีวรกุล (ปิ๋ม)

นางสาววรรณธิดา รัตนเมธีวรกุล (ปิ๋ม)

ครูประจำชั้นเด็กเตรียม Mango

นางสาวภัสราภรณ์  ฤาชัยสา (ปูนิ่ม)

นางสาวภัสราภรณ์ ฤาชัยสา (ปูนิ่ม)

ครูประจำชั้นเด็กเตรียม Lemon

นางสาวณัฏฐา ด้วงแจ่มศรี (ตูน)

นางสาวณัฏฐา ด้วงแจ่มศรี (ตูน)

ครูประจำชั้น K.1 (Grapes)

นางสาวภัสราภรณ์ ฤาชัยสา (ปูนิ่ม)

นางสาวภัสราภรณ์ ฤาชัยสา (ปูนิ่ม)

ครูผู้ช่วยชั้น K.1 (Grapes)

นางสาวจินทพร สุภา (มุก)

นางสาวจินทพร สุภา (มุก)

ครูประจำชั้น K.1 (Watermelon)

นางสาวเกตน์ชญาน์ สีทา (ตุ๊ก)

นางสาวเกตน์ชญาน์ สีทา (ตุ๊ก)

ครูผู้ช่วย K.1 (Watermelon)

นางสาวณัชฏา เอี่ยมละออ (แอน)

นางสาวณัชฏา เอี่ยมละออ (แอน)

ครูประจำชั้น K.2 (Cherry)

Miss.Carolyn Worcester (Carolyn)

Miss.Carolyn Worcester (Carolyn)

ครูประจำชั้น K.2 (Cherry)

นางสาวสุภารัตน์ เถาทอง (เปิ้ล)

นางสาวสุภารัตน์ เถาทอง (เปิ้ล)

ครูประจำชั้น K.2 (Orange)

Mr.Roel Lazada Remonde (Ro)

Mr.Roel Lazada Remonde (Ro)

ครูประจำชั้น K.2 (Orange)

นางยุพิน จงเสรีสกุล (เอ็ม)

นางยุพิน จงเสรีสกุล (เอ็ม)

ครูประจำชั้น K.3 (Banana 1/2)

นายธนัยนันท์ กาญจนพันธ์ (ก้อง)

นายธนัยนันท์ กาญจนพันธ์ (ก้อง)

สอนพละ และว่ายน้ำ

นายพงษ์พันณ์  จัดเขตกรณ์ (โจ)

นายพงษ์พันณ์ จัดเขตกรณ์ (โจ)

สอนพละ และว่ายน้ำ

นางสาวสุพิชฌาย์ ประพฤติกิจ (ใบหม่อน)

นางสาวสุพิชฌาย์ ประพฤติกิจ (ใบหม่อน)

สอนมอนเตสซอรี่

Miss.Glory Salva Maambong (Gie)

Miss.Glory Salva Maambong (Gie)

สอนอังกฤษ เด็กเล็ก และเด็กเตรียม

นางจรินทร์  ประดิษฐจา (ป้ารินทร์)

นางจรินทร์ ประดิษฐจา (ป้ารินทร์)

โภชนาการ

นางสาวสาคร ภักดี (พี่คร)

นางสาวสาคร ภักดี (พี่คร)

ฝ่ายบริการ

นายณัฐพงษสรร เนาวโรจน์ (พี่บัติ)

นายณัฐพงษสรร เนาวโรจน์ (พี่บัติ)

หัวหน้าอาคารสถานที่/ขับรถ

นายนวด หนัก (พี่นวด)

นายนวด หนัก (พี่นวด)

อาคารสถานที่