เกี่ยวกับบ้านต้นไม้

ประวัติ

 โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษาบ้านต้นไม้เดิมชื่ออนุบาลประนันทนิจได้เปิดมา 29 ปีแล้วโดยย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2525

 ผศ.ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ได้ลาออกจากราชการเพื่อเลี้ยงลูกสาววัย 3 ขวบ และลูกชายวัย 2 ขวบ โดยจัดตั้งขึ้นที่บ้านส่วนตัว เป็นเนอสเซอรี่ และได้ตั้งชื่อว่า      ประนันทนิจ เนอสเซอรี่ ซึ่งเป็นชื่อจริงของลูกสาว โดยมีความหมายว่า

ประ สม่ำเสมอ . เริ่มแรก / นันท ความสุข / นิจ นิรันดร

ความสุขที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกจนชั่วนิรันดร

เมื่อเริ่มวันแรก มีลูกๆ ของเพื่อนอีก 7 คน มาเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างสนุกสนานด้วยกัน หลังจากนั้นมีนักเรียนมาเพิ่มมากขึ้น จนพัฒนาเป็นโรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ โดยยึดถือ หลักการในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดทักษะในการสังเกต คิด วิเคราะห์ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผลงานสำคัญตามผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอก ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนผ่านประสบการณ์ตรงอย่างดีที่สุด (การวิจัยโปรแกรมการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในวัยอนุบาล ปริญญานิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย lllinois State University ,U.S.A ของ ผศ.ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา